www.collbatogic.org


DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple Assumpte
15/07/2005 Propostes del GIC i debat sobre l'aprovació provisional del Projecte Centre de Poble
15/07/2005 Propostes del GIC i debat sobre l'aprovació del text refós de modificació PGOU a la Font del Còdol
30/09/2005 Sol·licitud del GIC per la retirada de dos punts de l'ordre del dia relatius a Can Dalmases II (conveni urbanístic i revocació modificació del Pla Parcial
30/09/2005 Debat durant l'acord relatiu als nous sous dels regidors de l'equip de Govern
04/10/2005 Resposta del GIC en relació a l'aprovació del Conveni Urbanístic de Can Dalmases II
04/10/2005 Resposta del GIC en relació a l'aprovació de la revocació de la modificació del Pla Parcial de Can Dalmases II
19/12/2005 Resposta del GIC en relació a l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament per l'exercici del 2006 presentats per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)
27/12/2005 Resposta de GIC en relació a la devolució de contribucions del Bosc del Misser
19/07/2006 Resposta del GIC en relació a la proposta de ratificació del Conveni de cessió gratuïta de 25 m2
19/07/2006 Resposta del GIC en relació a la permuta d'equipaments entre Can Dalmases i el Pla del castell
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal