www.collbatogic.org


GRUP MUNICIPAL DEL GIC 

     

Els Plens Municipals permeten tractar qualsevol tema que els ciutadans considerin d'interès. Vosté pot exercir el seu dret de petició directament o a través dels grups municipals. Introdueixi la seva proposta o bé el seu comentari sobre temes que en la seva opinió caldria tractar en els plens municipals:
Ompliu les dades següents:

Nom

 

Teléfon

EMail 

 
Proposta: 

 

   
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal