ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE GOVERN 2015-2019 A 19/09/2019: 71.2 %

Alcaldia

64.3 %
<

Publicació de la retribució dels càrrecs electes

Compromís amb el procés de Catalunya per a l’estat propi.

Desenvolupament d’un projecte amb veïns i els municipis propers per al reconeixement de la comarca del Montserratí.

Increment i enfortiment de les relacions amb altres institucions: Generalitat, Diputació, consell comarcal, municipis de l’entorn...

Agermanaments: Normalitzar l’actual agermanament amb Cazères com a instrument d’intercanvi, promoció i millora, i fomentar-ne d’altres que puguin...

Política lingüística: Regular l’ús del català per part de l’Ajuntament, contribuir a la difusió i normalització de l’ús del català entre la...

Restauració del Premi Collbató

Organització interna i Participació

62.5 %
<

Aprovació del ROM i del Reglament de Participació Ciutadana.

Increment gradual de les freqüències dels plens

Establiment de juntes de portaveus o comissions informatives abans de cada ple.

Reorganització i especialització del personal municipal amb un nou organigrama municipal

Millora de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Increment dels processos de participació ciutadana de manera transversal en aquelles àrees en què sigui possible

HIsenda

69.4 %
<

Informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament

Publicació dels pressupostos anuals i el seu corresponent tancament

Renegociació dels interessos del deute financer

Revisió dels impostos i intentar mantenir congelat l’IBI

Flexibilització dels pagaments als contribuents

Augment de les bonificacions socials i mediambientals, i introducció de la tarificació social en els diversos tributs

Revisió i actualització de les ordenances fiscals

Obertura d’una part del pressupost municipal a la participació ciutadana, sobretot en la decisió d’algunes inversions a realitzarinversions a...

Dedicació progressiva del pressupost municipal a programes de solidaritat i cooperació amb l’objectiu d’assolir el 0’7%

Seguretat

45.0 %
<

Estudi de la possibilitat de crear un cos de Policia local mixt

Creació del Consell local de Seguretat , en el qual participin els diferents cossos existents.

Estudi per la creació d’un Parc d’Emergències

Actualització dels Plans d’Emergència

Revisar l’actual Ordenança de civisme

Urbanisme

78.6 %
<

Posada al dia de l’avanç del POUM ja aprovat com a document de treball previ al POUM

Redacció del POUM a partir dels acords adoptats ja pel CAUM, amb limitacions: limitació del creixement a 6.000 habitants; eliminació de noves claus...

Resolució definitiva de la situació de les Ginesteres.

Estudi per la recuperació del projecte d’habitatges socials per a joves i gent gran.

Previsió d’espais per ús comercial i professional

Millor integració i aprofitament pels espais lliures interiors (verds, equipaments i aparcaments)

Resoldre els problemes de connectivitat entre Can Dalmases I i II, i a la Fumada

Serveis

75.0 %
<

Remunicipalització del servei d’aigua, a través d’un consorci supramunicipal.

Renovació de la xarxa d’aigua potable i millora del clavegueram, tant pel que fa a capacitat com a la seva extensió a zones deficitàries.

Ampliació del cementiri.

Millora de l’enllumenat públic i la seva eficiència energètica

Estudiar la portada de gas natural.

Millora de la cobertura d’internet.

Gestions per a la instal•lació de fibra òptica als carrers del municipi

Mobilitat i Transport

68.8 %
<

Recuperació de la Comissió de Mobilitat.

Aplicació dels Plans Directors de Mobilitat i Seguretat Viària, amb participació dels veïns.

Creació d’una illa de vianants al nucli antic

Limitació el pas de vehicles a veïns i serveis els caps de setmana al Casc Antic i Pujolet

Millora de les freqüències de pas i el servei de l’autobús a altres poblacions.

Gestions per a la connexió directa entre el Bruc i Collbató paral•lela a l’A2.

Gestions per al desdoblament de la C55 a causa de la seva sinistralitat.

Negociació de la rebaixa de la zona tarifària de Collbató a l’ATM

Medi Ambient

72.7 %
<

Gestions per a l’ampliació del Parc Natural

Regulació d’activitats industrials lesives per al medi ambient.

Represa del projecte de Parc Rural del Montserrat.

Recuperació de la bassa de Can Dalmases.

Gestions per la col•locació de pantalles acústiques a l’A2.

Aplicació de criteris d’eficiència energètica als equipaments municipals, inclosa la implantació de biomassa.

Revisió de la gestió de serveis ambientals: recollida de residus, deixalleria, neteja via pública...

Estudi per la instal•lació d’una planta de compostatge.

Establiment d’una xarxa de connexió de zons verdes.

Impuls del Consell Municipal de Medi Ambient

Gestions per a la reducció de la contaminació per olors de l’Ecoparc4

Patrimoni

50.0 %
<

Protecció i recuperació del patrimoni històric i cultural.

Millora de la zona d’esplai de la Salut i la seva connexió amb el nucli antic.

Recuperació del Museu de Collbató.

Creació d’una xarxa d’espais museístics temàtics.

Catàleg i senyalització de les cases històriques del municipi.

Regularització del Consell Municipal de Patrimoni.

Turisme

62.5 %
<

Redacció d’un projecte de gestió turística. Estudi de les fórmules idònies per a l’explotació (municipal, externa, mixta...)

Impuls d’un espai d’acollida (alberg, refugi...) vinculat a la muntanya.

Renovació de la imatge turística. Creació d’un portal web propi per a Turisme de Collbató.

Potenciació del nucli històric com a producte turístic, i obertura de l’oferta turística a altres sectors turístics

Promoció Econòmica

86.4 %
<

Desenvolupament d’un Pla Estratègic de la promoció econòmica de Collbató

Impuls i reactivació de la borsa de treball local

Desenvolupament dels plans d’emprenedoria locals i supramunicipals

Activació de la xarxa de contactes amb els empresaris locals

Establir el marc de relacions amb les organitzacions econòmiques i socials

Foment de l’oferta de Formació, Orientació i Qualificació per persones en situació d’atur, per la seva inserció laboral

Activació de programes de Formació i Ocupació Juvenil

Disseny de plans d’ocupació d’acord a la realitat pròpia de Collbató

Promoure un sistema de serveis de P.E entre els pobles del BLLN per disposar d’un catàleg de serveis a l’abast de totes les persones del territori.

Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Finestra única empresarial

Comerç

70.0 %
<

Revisió del model i la distribució actual del mercat amb la participació dels agents afectats

Incorporació del mercat dominical com a model econòmic i cultural

Definició d'un marc de relacions amb els comerços i restauradors locals per la promoció del sector

Desenvolupament d’un nucli d’espais comercials i professionals conjuntament amb l’àrea d’Urbanisme al centre del poble per a l’impuls de les...

Recerca de suports amb altres administracions per al reconeixement i el reforç del sector comercial

Cultura

88.9 %
<

Actualització i desplegament del pla d’equipaments culturals, així com del seu reglament tant pels espais com pels equipaments, per optimitzar-ne el...

Establiment d’una programació d’oferta cultural àmplia, plural i propera

Impuls de la informació d’activitats culturals a través dels mitjans de comunicació municipals de forma puntual i extensa

Promoció de la trobada anual d’entitats de manera activa, participativa i creativa

Elaboració del reglament de subvencions a les entitats d’acord amb els principis de transparència i de ciutadania

Recuperació de les festes populars i tradicionals pròpies

Foment de la política lingüística i del seu voluntariat

Restauració de l’obra del mestre Amadeu Vives, promovent espais de celebració musical com a tret propi cultural de Collbató

Promoció d’activitats de diferents camps artístics a l’abast de tothom

Educació

75.0 %
<

Increment de la relació amb els centres escolars

Millora del manteniment dels centres educatius, la seva eficiència energètica...

Desenvolupament d’accions per fomentar l’ús de la llar d’infants

Ubicació de l’escola de música en un espai propi, dotant-la d’eines que afavoreixin la seva consolidació i creixement

Foment de programes conjunts per als actors de les comunitats educatives (centres, AMPA...)

Continuïtat dels programes educatius existents i fomentar-ne de nous que promocionin el coneixement de la identitat local de Collbató

Foment de les activitats educatives a la Biblioteca Municipal

Benestar Social

68.8 %
<

Millora dels programes i ajuts existents, i creació de nous, per a famílies amb risc d’exclusió social

Millora de l’atenció des de serveis socials que garanteixin l’assessorament i l’acompanyament als usuaris

Impuls de la Taula Social de Collbató

Foment del voluntariat

Potenciació del subministrament de productes de primera necessitat

Desenvolupament de projectes comunitaris

Incentivació d'accions relatives a la no vulneració al dret a l’habitatge

Impuls de les activitats dirigides a la gent gran

Sanitat

87.5 %
<

Habilitació d’un espai pel nou consultori local que compleixi amb la normativa i doni un millor servei a la ciutadania

Desenvolupar accions de formació, promoció i prevenció de la salut

Comunicació

96.4 %
<

Creació d’una nova imatge corporativa

Impuls de la presència de Collbató als mitjans comarcals i nacionals

Ús de les noves tecnologies per millorar la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns

Implantació d’una nova web municipal més accessible, amb millor navegabilitat i amb més continguts d’utilitat

Ús de les xarxes socials com a eina d’immediatesa comunicativa

Nou disseny de la revista municipal, amb nous continguts i obrir-la a la ciutadania

Implantació del portal de la transparència

Esports

50.0 %
<

Tancament de la pista poliesportiva Martí Gil i arranjament dels seus vestuaris

Estudiar la viabilitat d’instal•lar uns camps de futbol 7 a l’antic camp de futbol

Foment de la pràctica de modalitats esportives minoritàries

Increment de les beques pel foment de l’esport

Joventut

53.6 %
<

Recerca d'una nova ubicació per la Barraka Jove

Desenvolupament del Pla Local de Joventut

Remodelació de l’Skate Park

Impuls dels espais i eines d’interacció amb els joves per detectar les seves inquietuds

Programació de xerrades d’orientació laboral, prevenció de drogues...

Promoció de la transversalitat de les polítiques de joventut amb altres àrees

Foment de l’associacionisme juvenil

   NO INICIAT   INICIAT    AVANÇAT    MOLT AVANÇAT    ACABAT