www.collbatogic.orgPer la qualitat de vida

L’A-2 ha millorat molt la comunicació a Collbató, però ha suposat un augment del soroll. Això pot provocar danys a l’oïda i pot afectar l'atenció, la irritabilitat, la fatiga i altres aspectes psicològics i del comportament.

El desembre de 2003, l’Ajuntament de Collbató fa l’Auditoria Ambiental i redacta una memòria amb les deficiències detectades en el pas de l’A-2 per Collbató. Hi destaca la necessitat d’instal•lar pantalles acústiques per esmorteir el soroll de l’autovia. Ho confirma el Ministeri de Foment el 2007 en els Mapes del Soroll de les Carreteres on proposa “apantallamientos en (...) Collbató”.

L'Organització Mundial de la Salut posa el límit acústic en 70 dBa (decibels), Espanya fixa un nivell de confort els 55 dBa: superar-lo és perniciós per al descans i la comunicació, i la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica posa els màxims permesos en zones residencials com Collbató en 57 dBa de dia i 47 de nit. Però segons estudi del Ministeri de Foment el soroll a Collbató supera els 70 dBa de dia i els 65 dBa la nit.

S’ha preguntat a l’ajuntament sobre les gestions i tràmits que s’estan fent per solucionar aquest tema: veïns via instància i el GIC amb preguntes en plens municipals (5-2006, 2-2007 i l’últim de setembre 2011). Les respostes han estat poc concretes. Ara estem recolzant un grup de veïns que està recollint signatures per fer pressió a l’ajuntament perquè es solucioni el problema. Perquè tenim dret a viure amb qualitat i sense contaminació acústica.

www.collbatogic.org
2012-01-09
Més articles
L'abraçada de l'ós 2016-09-01 

Recuperem origen 2016-08-01 

Parc Rural del Montserrat: passat, present i futur 2016-02-16 

Paguem massa per l'aigua? 2014-11-05 

La unitat d'un poble 2014-10-05 

9 de novembre: Catalunya decideix 2014-09-08 

Collbató: una altre política és possible 2014-08-04 

Una forma de governar 2014-07-07 

Aires nous, mà estesa 2013-02-01 

L’ajuntament de Collbató ven fum 2013-01-10 

Balanç de 18 mesos d’alcalde 2013-01-01 

El preu de l'aigua 2012-12-01 

Qüestió de prioritats 2012-10-01 

Els comptes clars 2012-10-01 

Els efectes del POUM 2012-08-01 

El POUM ens afecta a tots. El coneixes? 2012-07-01 

Transparència? 2012-06-01 

El turisme a Collbató 2012-05-01 

La transparència és el teu dret 2012-04-01 

Més GIC 2012-03-01 

Balanç de sis mesos de legislatura 2012-02-01 

Per la qualitat de vida 2012-01-09 

Per què no hi ha diners? 2011-12-09 

Per qui treballa l’alcalde? 2011-11-09 

Quant cobra l’alcalde? 2011-10-01 

153 euros al mes 2011-09-01 

Construir un Collbató de qualitat 2011-08-01 

El nou Ajuntament 2011-07-01 

Les persones primer 0000-00-00 

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal