www.collbatogic.org


  • El GIC garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat
  • .Els anuncis publicats a la secció de mercat d’intercanvi hauran de ser estrictament CANVIS o DONACIONS. No està permès anunciar vendes o lloguers. Altrament l’anunci serà eliminat
  • El GIC es reserva el dret a modificar o eliminar qualsevol anunci per estar duplicat, considerar-lo enganyós, incorrecte o dubtós o bé per contenir material racista, pornogràfic, xenòfob o que atempti contra els drets de les persones, dels animals  o la salut.
  • Si qualsevol persona considera que un anunci pot infringir les condicions anteriors o l’afecten directa o indirectament o observen un frau o abús poden posar-ho en coneixement de l’administrador del lloc web mitjançat el  correu info@collbatogic.org. El GIC, una vegada contrastada la informació procedirà, en el seu cas, a la retirada o modificació de l’anunci

 

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal