www.collbatogic.org


PERQUÈ ENS OPOSEM A L'AMPLIACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE COLLBATO?
  • PROCEDIMENT INCORRECTE: S'ha de fer una revisió global del Pla General d'Ordenació Urbana, no una modificació puntual.

  • PROCÉS INADEQUAT: S'ha informat poc i malament, i no s'ha fomentat la participació.

  • INFORMES NEGATIUS: Proposicions tècniques desfavorables a l'ampliació.

  • ACORD POC TRANSPARENT: El conveni signat amb els promotors és molt irregular.

  • INFORMES INSUFICIENTS: Cal una Declaració d'Impacte Ambiental.

  • PROPOSTA NO JUSTIFICADA: El projecte de nou polígon industrial no s'ajusta a les característiques de Collbató.

  • ARGUMENTS INSUFICIENTS: L'informe de sostenibilitat ambiental és inadequat.

  • PROPOSTA IMPROCEDENT: Afecta negativament un espai especialment protegit: la muntanya de Montserrat

  • ERRORS TÈCNICS: Imprecisions en els informes tècnics sobre abastament i sanejament de l'aigua.

COM ESTÀ LA TRAMITACIÓ?
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal