www.collbatogic.org


Junta del GIC
Josep Anton Serra
President
Joan Mayor
Vicepresident
Mònica Martínez
Secretària
Eulalia Sellés
Trssorera
Josep Lluís Escriu
Vocal
Elies Rogent
Vocal
Joan Palomeras
Vocal


  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal