www.collbatogic.org


 
Nom........
Cognom...
Domicili...
Població...
Telèfon....
EMail:

P A R T I C I P A C I Ó


DESITJO SER MEMBRE DEL GIC 
DESITJO DONAR SUPORT AL GIC (actes, manifests, participació en el programa, etc)
DESITJO REBRE INFORMACIÓ PERIÒDICA DEL GIC

EL TEU COMENTARI

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal